روزهای تعطیل لوور در تهران

بازدید از نمایشگاه “لوور در تهران” به پایان رسید

لوور به خانه باز می گردد، اما نه دست خالی؛ ۵۶ اثر ارزشمند گنجینه لوور به فرانسه بازمی گردند اما خاطرات آن برای همیشه برای مردم تهران، ایرانیان فرهنگ دوست و شهروندان بانک آینده زنده است. این روز ها اگر به موزه ملی ایران سر بزنید، حس دلتنگی و دلبستگی « ابوالهول » -پیکر لمیده…