بازدیدکنندگان نمایشگاه لوور در تهران

“لوور تهران” رکورد خودش را شکست؛ بازدید ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه لوور در تهران

مدیر کل موزه ملی ایران از بازدید بیش از ۱۰۰ هزار نفر در طول یک ماه نخست، نمایش ۵۶ شیء تاریخی از “لوور در شعبه تهران” خبر داد. پیش از این جبرئیل نوکنده به ایسنا گفته بود؛ «تا روز پنجم فروردین ماه ۹۷ بیش از ۴۴ هزار تن موزه ملی را دیدند.» اما اکنون و…

دست دوستی فرانسه به سوی ایران با آثار موزه لوور در تهران

دست دوستی فرانسه به سوی ایران با آثار موزه لوور در تهران

روزنامه ایتالیایی ‘لارپوبلیکا’ در گزارشی با عنوان « دست دوستی فرانسه به سوی ایران با ارائه آثار موزه لوور در تهران» نوشت: پایتخت ایران میزبان نمایشگاهی از آثار باستانی و معاصر موزه لوور پاریس شده است به گزارش ایرنا از این روزنامه ایتالیایی، در تهران در این روزها نمونه جدیدی از قدرت نرم یا به…