Persia Lion
null

لوور    از    گذشته    تا    آینده

لوور را با آینده در تهران بازدید کنید

نمایش آثاری از فرهنگ و تمدن جهانی با همکاری موزه لوور فرانسه و موزه ملی ایران، نشان دهنده ارتباط عمیق و دوستانه تمدن هاست که ” از گذشته تا آینده ” وجود داشته و خواهد داشت.
” اندیشه آینده ساز ” باور دارد که مسیر ” آینده ” از ” گذشته ” می گذرد و احترام به فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلح در آینده است.

null
اخبار موزه لوور در تهران
اینستاگرام لوور

بازتاب «لوور» تهران در پاریس

صفحه اینستاگرام موزه لوور نیز با اشاره به افتتاح نمایشگاه موزه لوور در تهران، برپایی این نمایشگاه را رویدادی فرهنگی و دیپلماتیک برجسته برای هر دو کشور قلمداد کرد. در…

گذشته   لوور   را   با  آینده   ببینید

 

ویدئوها و تصاویر موزه لوور در تهران را دنبال کنید